Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8250

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit wijziging Subsidieregeling RORG 2018, provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 30 oktober 2018, nr. A.20, afdeling ECP, dossiernummer K9181 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  De Subsidieregeling RORG 2018 op 6 maart 2018 is vastgesteld en met ingang van 1 april 2018 in werking is getreden;

 • -

  De Subsidieregeling RORG 2018 op 17 juli 2018 is gewijzigd en met ingang van 26 juli 2018 in werking is getreden;

 • -

  Nadien is gebleken dat de regeling enkele onvolkomenheden bevat en dat de looptijd dient te worden verlengd. 

Gelet op:

 • -

  De Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017; 

BESLUITEN:

  

De Subsidieregeling RORG 2018 te wijzigen als volgt:

 

ARTIKELI. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING RORG 2018

De Subsidieregeling RORG 2018 wordt gewijzigd als volgt:

 • A.

  In artikel 1, onderdeel g wordt ‘de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum overeenkomstig de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016' vervangen door: de gemeenten binnen het aardbevingsgebied, zoals vastgelegd in de meest actuele versie van de Omgevingsverordening provincie Groningen.

 • B.

  In artikel 4, onderdeel b wordt 'in 2018' vervangen door: in 2018 en 2019.

 • C.

  In artikel 5 wordt 'in het jaar 2018' vervangen door: uiterlijk 31 december 2019.

 • D.

  In artikel 9 wordt 'Het subsidieplafond voor het jaar 2018' vervangen door: Het jaarlijkse subsidieplafond voor deze regeling.

 • E.

  In artikel 10, eerste lid, wordt '31 december 2018' vervangen door: 31 maart 2019.

 • F.

  In artikel 10, derde lid, wordt aan 'Per rijksmonument met woonfunctie kan ten hoogste één aanvraag worden ingediend' toegevoegd: Indien het rijksmonument meer dan één zelfstandige bouwkundige eenheid omvat en aanvrager geen vereniging van eigenaren is, dan kan er per zelfstandige bouwkundige eenheid met woonfunctie ten hoogste één aanvraag worden ingediend.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Groningen, 30 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

S. Faber, secretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl