Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8248

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit wijziging Subsidieregeling GRRG 2018, provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 30 oktober 2018, nr. A.20, afdeling ECP, dossiernummer K9181 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  De Subsidieregeling GRRG 2018 op 6 maart 2018 is vastgesteld en met ingang van 1 april 2018 in werking is getreden;

 • -

  De Subsidieregeling GRRG 2018 op 17 juli 2018 is gewijzigd en met ingang van 26 juli 2018 in werking is getreden;

 • -

  Nadien is gebleken dat de regeling enkele onvolkomenheden bevat en dat de looptijd dient te worden verlengd. 

Gelet op:

 • -

  De Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Subsidieregeling GRRG 2018. 

BESLUITEN:

  

De Subsidieregeling GRRG 2018 te wijzigen als volgt:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING GRRG 2018

De Subsidieregeling GRRG 2018 wordt gewijzigd als volgt:

 

 • A.

  In artikel 1 onderdeel h wordt ‘de volgende tien gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum overeenkomstig de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016' vervangen door: de gemeenten binnen het aardbevingsgebied, zoals vastgelegd in de meest actuele versie van de Omgevingsverordening provincie Groningen.

 • B.

  In artikel 8 wordt 'het jaar 2018' vervangen door: deze regeling jaarlijks.

 • C.

  Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   '31 december 2018' wordt vervangen door: 31 maart 2019;

  • 2.

   In het eerste lid wordt ‘vóór 1 juli en vóór 1 oktober 2018’ vervangen door: vóór 1 juli en vóór 1 oktober.

  • 3.

   In het vierde lid wordt de punt aan het eind van de onderdelen g en h vervangen door een puntkomma en toegevoegd wordt onderdeel i dat luidt als volgt:

   • i.

    in het geval van een woonhuis een toelichting waaruit blijkt dat het onderhoud voor de komende zes jaren is veiliggesteld.

 • E.

  Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In het eerste lid wordt '1 januari 2019' vervangen door: 1 april 2019.

  • 2.

   In het tweede lid wordt '1 januari 2019' vervangen door: 1 april 2019.

 

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Groningen, 30 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

S. Faber, secretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl