Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8239

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, Krekelsbergweg 3 te Kessel, 2016-0748

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Wet natuurbescherming, ontwerpbesluit

Locatie: Krekelsbergweg 3, 5995 RZ Kessel Zaaknummer: 2016-0748

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 november 2018 t/m 18 december 2018 in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49. Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 7 november 2018 t/m 18 december 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder vermelding van het zaaknummer. Schriftelijke zienswijzen kunnen ook digitaal worden ingediend middels de “Berichtenbox voor bedrijven” via https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl/, onder vermelding van het zaaknummer. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (E-herkenning). Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 11 december 2018 contact op te nemen met tel. nr. +31 43 389 76 49.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 76 49

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl