Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8222

Gepubliceerd op 6 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 oktober 2018, kenmerk 4.2/2018002408, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.1 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat een wijziging van de Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe heeft plaatsgevonden met betrekking tot de netto-inkomsten;

 

 

BESLUITEN:

 

 

het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën, zoals vastgesteld bij hun besluit van 9 februari 2016, kenmerk 3.1/2016000401, Provinciaal Blad nummer 863 van 2016, als volgt te wijzigen.

 

Aan artikel 8, Subsidiabele kosten, wordt na sub h. de volgende kostenpost toegevoegd:

  • i.

    operationele kosten.

 

Artikel 10, lid 1, sub b, wordt vervangen door: 40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 8, onder c tot en met i, voor zover het kosten van productieve investeringen betreft.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 12 februari 2016.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven 6 november 2018

 

 

Toelichting

Hiermee zijn de kostensoorten van de Openstelling Samenwerking voor innovatie Veenkoloniën afgestemd op de mogelijke kostensoorten in de Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl