Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 7946Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: aanpassing brandcompartimentering G94

Locatie: CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum aanvraag: 8 oktober 2018

Zaaknummer: 2018-206385

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12