Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 7853Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Tunnelstraat 1-65, Heidestraat 4-8, Geleen, BUS 2018-126

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Tunnelstraat 1-65, Heidestraat 4-8, Geleen, kadastraal bekend gemeente Geleen, sectie G, nummers 4481 en 3608

Datum ontvangst melding: 15 oktober 2018

Projectcode: LI188300026

BUS-nummer: 2018-126

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49

ul hier de tekst in]