Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7747

Gepubliceerd op 22 oktober 2018 09:00

Beschrijving van de wijziging van de gemeentegrens tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal en vaststelling van het bedrag voor verrekening

Bekendmaking van het besluit van 16 oktober 2018 - zaaknummer 2018-007361

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op het bepaalde in de Herindelingsregeling grenscorrecties tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal alsmede op het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi);

 

Besluiten

 

  • 1.

    Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wet arhi, de beschrijving van de grens tussen de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal als volgt vast te stellen;

 

 

Beginnende in het zuidwestelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nr. 2041, gelegen op de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen, loopt de grens in algemeen noordoostelijke richting tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nrs. 2041, 4010, 4009, 3697, 3167, 4491, 4492, 4493, 2223, 4374, 4373 en 4195 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nr. 4314 tot het noordelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nr. 4195 gelegen op de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen.

 

Vervolgens loopt de grens over de bestaande grens tussen de gemeente Berg en Dal en Nijmegen tot het meest zuidelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nr. 2563.

 

Vanaf dit punt loopt de grens in algemeen noordelijke richting tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nr. 2563 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie B, nr. 4311 tot aan punt A vervolgens loopt de grens over de linkerkant verharding fietspad tot aan punt B, vanaf dit punt loopt de nieuwe grens dwars over de weg naar punt C, waarna de grens over de linkerkant verharding fietspad loopt tot punt D waar de nieuwe grens de bestaande gemeentegrens snijdt. Hierna loopt de grens door over de linkerkant verharding voetpad tot punt E. Vanaf dit punt loopt de grens dwars over de weg tot punt F. Vervolgens loopt de grens tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nr. 2537 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nr. 2538 tot het meest oostelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nr. 2538 (punt G). Vanaf dit punt loopt de grens over de linkerkant verharding voetpad tot in de bestaande grens tussen de gemeente Berg en Dal en Nijmegen (punt H).

 

Vervolgens loopt de grens over de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen tot het noordwestelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nrs. 2308.

 

Vanaf dit punt loopt de grens in algemeen oostelijke richting tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nrs. 2648, 2599 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nrs. 2308 tot het noordoostelijke hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H, nr. 2308 gelegen op de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen.

 

Vervolgens loopt de grens over de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen tot het zuidwestelijkelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie I, nr. 832.

 

Vanaf dit punt loopt de nieuwe gemeente grens in algemeen oostelijke richting tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend de gemeente Hatert, sectie I, nr. 832, 833, 834 en 835 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie I, nr. 46, 613 en 612 tot het meest oostelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie I, nr. 835 gelegen op de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen.

 

Vervolgens loopt de grens over de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen tot het zuidoostelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie A, nr. 9195.

 

Vanaf dit punt loopt de grens in algemeen noordwestelijke richting tussen enerzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie A, nr. 9195 en het perceel kadastraal bekend gemeente Ooij, sectie E, nr. 458 en anderzijds het perceel kadastraal bekend gemeente Hatert, sectie A, nr. 9243 en de percelen kadastraal bekend gemeente Ooij, sectie E, nrs. 543 en 509 tot het noordwestelijk hoekpunt van het perceel kadastraal bekend gemeente Ooij, sectie E, nr. 509 gelegen op de bestaande grens tussen de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen.

 

Vervolgens loopt de grens volgens de bestaande grens tussen enerzijds de gemeente Berg en Dal en anderzijds de gemeente Nijmegen.

 

  • 2.

    Ingevolge artikel 50, lid 1 van de Wet arhi vast te stellen dat de gemeente Nijmegen een eenmalig bedrag van €150.000 betaalt aan de gemeente Berg en Dal.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na plaatsing in het Provinciaal Blad.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J. Markink - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl