Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7559

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 9 oktober 2018 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Voor de Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding wordt het subsidieplafond, voor de looptijd van de Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding (zijnde het jaar 2018), vastgesteld op € 625.000.

   

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

   

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding toegevoegd:

   

  18.

  KAB

  SUB

  Nadere subsidieregels Herdenken en Vieren 75 jaar Bevrijding

  € 625.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 9 oktober 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl