Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7550

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Vinkelaar 9-11 in Terschuur

Vaststelling besluit bodemsanering

Er is gemeld dat de bodem op de Vinkelaar 9-11 te Terschuur is verontreinigd. Ook is een saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

 

Rechtsmiddelen

Voor het vaststellen van deze besluiten wordt de zogenaamde "verkorte" procedure gevolgd. Dit betekent dat de besluiten niet in ontwerp ter inzage zullen worden gelegd.

Belanghebbenden kunnen reageren op deze kennisgeving.

 

Op verzoek wordt een afschrift van onze besluiten toegezonden.

 

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2018-012226, zenden naar post@gelderland.nl

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl