Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 7534Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn AVR-Afvalverwerking B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : AVR-Afvalverwerking B.V.

Locatie : Professor Gerbrandyweg 10, 3197 KK Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen

Voor : Het realiseren van een opslag/overslagruimte

Aanvraagdatum : 25 juli 2018

Verzenddatum : 8 oktober 2018

Zaaknummer : 999992382

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.