Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7533

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

WET MILIEUBEHEER

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken het volgende bekend.

 

Op 19 januari 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. om maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot een aanvaardbaar bodemrisico, voor de inrichting aan de d'Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam-Europoort.

 

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. heeft verzocht om in plaats van een verwaarloosbaar bodemrisico tijdelijk een aanvaardbaar bodemrisico te mogen realiseren.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het

 

Inlichtingen

Mevrouw M.J. Rubio Varela van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.

Zaaknummer: 999962678.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl