Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7527

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving





Drieëntwintigste wijziging Algemeen reglement mandaat Gelderland 2009

Bekendmaking van het besluit van 1 oktober 2018 – zaaknummer 2018-010068 tot wijziging van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

Vast te stellen:

 1. Het Algemeen reglement mandaat Gelderland 2009 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 28, derde lid, komt als volgt te luiden:

Bij afwijking van de ter zake door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vastgestelde regels legt de (onder)mandataris een door hem te nemen beslissing voor aan de mandaatgever. Het bepaalde in de vorige volzin vindt geen toepassing indien wordt afgeweken van de Algemene inkoopvoorwaarden Gelderland 2018 of toepassing wordt gegeven aan artikel 2, tweede lid, of artikel 3, tweede lid, van de Beleidsregels aanbesteding Gelderland 2015.

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

J. Markink

lid van Gedeputeerde Staten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl