Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7496

Gepubliceerd op 12 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl Externe bijlagen

Wijziging Verordening ruimte ivm plan Talingstraat, Geldrop-Mierlo

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 9 oktober 2018 de ‘Wijziging Verordening ruimte ivm plan Talingstraat, Geldrop-Mierlo’ vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB1771Taling-va01.

Inhoud

Bestemmingsplan Talingstraat-Dommelbeemden Midden is gericht op landschapsontwikkeling in samenhang met de bouw van 20 woningen binnen de Groenblauwe mantel (aanduiding integratie stad - land). Deze ontwikkeling is gebaseerd op de gebiedsvisie Integratie Stad – Land Talingstraat die een gecombineerde ontwikkeling beoogt van landschap, natuur, water, cultuurhistorie en stedelijk gebied in de onmiddellijke nabijheid van de Kleine Dommel.

Bij de uitvoering van de planontwikkeling is het noodzakelijk een klein gedeelte [320 m2] van het Natuurnetwerk Brabant [NNB] te gebruiken voor de aanleg van de weg die nodig is om de infrastructuur voor de woningbouw te realiseren. Gelet op de zeer beperkte omvang van dit NNB-deel wordt de herbegrenzing mogelijk gemaakt op basis van artikel 5.5 Verordening ruimte [kleinschalige ingrepen].

Vaststelling van het bestemmingsplan is alleen mogelijk na een beperkte aanpassing van de grenzen van het NNB in de Verordening ruimte o.g.v. art 5.5 Verordening ruimte. Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. Er bestaat dus geen bezwaar tegen medewerking aan het gemeentelijke plan d.m.v. een herbegrenzing.

Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Talingstraat-Dommelbeemden Midden’ vaststellen.

De vaststelling van de wijziging van de Verordening ruimte zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

’s-Hertogenbosch, 9 oktober 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl