Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7479

Gepubliceerd op 11 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving beschikking Eurofrigo B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben op 21 juli 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Eurofrigo B.V. voor de inrichting aan de Karimatastraat 7, 3199 LN Rotterdam-Maasvlakte.

 

Het betreft een inrichting voor welke zich hoofdzakelijk bezig houdt met de opslag van levensmiddelen en diervoedingsproducten die in (diep)vriesconditie worden opgeslagen.

 

De aanvraag betreft de onderdelen bouwen, revisie van een milieu-inrichting en het doen van handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en omvat het bijbouwen van een nieuw bedrijfspand op een tegenoverliggend perceel.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 oktober 2018 tot en met 

23 november 2018 op de volgende plaatsen inzien:

- het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 - 13.00 uur);

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

De heer B.A.M. van 't Hullenaar van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 19.

Zaaknummer: 999952908.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl