Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7468

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 oktober 2018, nr. 990881/1117774, tot wijziging van de subsidieplafonds op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het gewenst is om de plafonds voor verschillende activiteiten te verhogen;

 

Gelet op artikel 6 van de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018;

 

Besluiten:

ARTIKEL 1  

Het besluit tot vaststelling van de subsidieplafonds op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 1 tweede en derde lid komen te luiden:

 

Artikel 1

  • 2.

    Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het onderwerp ‘opzetten of verbeteren van een ondernemingscollectief of het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers in het betreffende winkelgebied’ vast op € 300.000,-.

  • 3.

    Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor het onderwerp ‘onderscheidend vermogen van een winkelgebied’ vast op € 300.000,-.

 

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem 2 oktober 2018,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl