Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7430

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Limburg, melding Activiteitenbesluit DSM Dyneema B.V., Eisterweg 3, 6422 PN Heerlen

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend, dat zij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

Voor: veranderen van het bedrijf

Locatie: DSM Dyneema B.V., Eisterweg 3, 6422PN Heerlen

Datum melding: 19 september 2018

Zaaknummer: 2018-205888

De volgende activiteiten zijn gemeld:

- Plaatsen van een koelinstallatie

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de van voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl