Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7407

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning voor Vlaeynatie B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 13 september 2018 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Vlaeynatie B.V., gelegen aan de Autrichehavenweg 10 in Westdorpe. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van de inrichtingsgrens. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben besloten de beslistermijn van deze procedure te verlengen met zes weken. De uiterste beslisdatum is zodoende 19 december 2018.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204844 of 0115-745100. Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV180450/00201533.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl