Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7406

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Utrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), uitgebreide voorbereidingsprocedure, publiceren definitieve besluit met betrekking tot een IPPC inrichting, zijnde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten, gelegen aan de Brailledreef 2A in Utrecht.

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 20 juli 2018 een vergunning verleend aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een omgevingsvergunning milieudeel met betrekking tot de bouw van een poortgebouw bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht. Tevens behelst de aanvraag een verzoek om het gebruik van gronden of bouwwerken op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht (verder: RWZI Utrecht) in strijd met het bestemmingsplan, op de locatie Brailledreef 2A in Utrecht. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2017-2436.

 

Het definitieve besluit heeft ter inzage gelegen vanaf dinsdag 24 juli 2018 tot en met maandag 3 september 2018.

 

Het definitieve besluit is als bijlage toegevoegd aan deze kennisgeving en bij de provincie Utrecht is dit besluit geregistreerd onder zaakkenmerk Z-WABO-2017-2436 en OLO nummer 3013355.

 

Het definitieve besluit is als bijlage een deze kennisgeving toegevoegd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl