Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7403

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

hogere grenswaarde Gemeneweg (N209)

Wet geluidhinder

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 8 maart 2018 een verzoek tot ambtshalve vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder ontvangen voor één woning te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn. Dit besluit is nodig in verband met reconstructie van de Gemeneweg (N209) ter plaatse van de kruising met de Galgweg/Vierheemskinderenweg.

 

In het kader van het project “Grootschalig onderhoud N209b” wordt de bestaande kruising met de Galgweg gereconstrueerd. Ter hoogte van de kruising met de Vierheemskinderenweg/Galgweg is naast een extra linksafvak ook ruimte gemaakt voor een veilige oversteek voor fietsers en een bushalte. Daarnaast is de gehele kruising verlaagd waardoor het overzicht over de kruising wordt verhoogd en daarmee de verkeersveiligheid wordt vergroot.

 

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de overige relevante stukken van 11 oktober 2018 tot en met

21 november 2018 inzien op werkdagen:

- bij de ontvangstbalie in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, geopend op werkdagen 8.30 tot 17.30 uur, op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur, telefoonnummer: 14 0172.

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

 

Zienswijzen

Een ieder kan tot en met 21 november 2018schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam,

t.a.v. de heer G.H. Lutje Schipholt onder vermelding van zaaknummer 999977753. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, de heer G.H. Lutje Schipholt, telefoonnummer: 

010 – 246 81 89.Zaaknummer: 999976347

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl