Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7392

Gepubliceerd op 9 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerpbeschikking Ontgrondingenwet Rijksstraatweg 177 Loenen aan de Vecht

Bekendmaking ontwerpbesluit ontgrondingsvergunning Rijksstraatweg 177 in Loenen aan de Vecht

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van plan om aan R.H. Klaver te Loenen aan de Vecht een vergunning te verlenen in het kader van de Ontgrondingenwet, voor de locatie Rijksstraatweg 177 in Loenen aan de Vecht. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-VERG-2017-0432.

Er wordt vergunning gevraagd voor het graven van sloten en een vijver en het ophogen van gronden en dempen van sloten. Het voornemen is om de vergunning te verlenen met uitzondering van de demping van een van de sloten en het ophogen boven een bepaalde hoogte.

U wilt reageren?

 

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van 10 oktober tot en met 21 november 2018. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht via het daarvoor bestemde formulier, te vinden op de website van de provincie. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak met de RUD Utrecht, via 030-7023300. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

 

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-VERG-2017-0432. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3555 AA in Utrecht of bij de gemeente Stichtse Vecht, Parklaan 1, op maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur, op woensdag van 14.00-16.00 uur en op maandag van 17.30-19.30 uur, telefoon 033-2869126.

 

Meer informatie

 

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeld u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl