Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7391

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Utrecht, Wabo, bekendmaking ontwerpbeschikking voor het veranderen van de inrichting van Jacomij Metalen B.V. aan de Hoge Maat 4 in Wijk bij Duurstede

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn van plan om aan Jacomij metalen B.V. te Wijk bij Duurstede een vergunning te verlenen. De veranderingsvergunning is aangevraagd in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het ingebruik nemen van de installatie om autokatalysatoren mechanisch te ontmantelen aan de Hoge Maat 4-6 in Wijk bij Duurstede. Het ontwerpbesluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2018-1951.

U wilt reageren?

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van woensdag 10 oktober 2018 tot en met dinsdag 20 november 2018. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023135 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend.

Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2018-1951. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3555 AA in Utrecht of bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30, op werkdagen van 8.30-12.30 uur, op woensdag van 8.30-19.00 uur, telefoon 0343-595595.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl