Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7383

Gepubliceerd op 8 oktober 2018 09:00

Provinciale coördinatieregeling PCR voor project windenergie A16-zone, provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 25 oktober 2016 – C2196753/4070507;

 

overwegende dat:

  • De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Zundert en de provincie, hebben besloten om het windpark A16 gezamenlijk te willen ontwikkelen, daarbij rekening houdend met alle aspecten van ruimtelijke kwaliteit, milieu en ‘sociale participatie’, zoals vastgelegd in het convenant van 1 december 2015;

  • het ministerie van EZ de coördinatiebevoegdheid voor een windpark van deze omvang op 14 september 2016 heeft overgedragen aan de provincie Noord-Brabant;

  • de Provinciale coördinatieregeling PCR voor windparken van deze omvang noodzakelijk is, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.33.;

  • door het toepassen van de PCR de proceduretijd kort gehouden kan worden en daarmee de ambitie van 14% duurzame energie in 2020 realistisch wordt;

  • de PCR voldoende zorgvuldigheid biedt voor belangen van omwonenden, overheden en projectontwikkelaars;

besluiten:

  • 1.

    De Provinciale coördinatieregeling volgens de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.33 van toepassing te verklaren op het project windenergie A16-zone.

     

’s-Hertogenbosch, 20 januari 2017

Provinciale Staten van Noord Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de loco-griffier,

drs. J.A. Deneer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl