Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6806

Gepubliceerd op 14 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Leeuwarden Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Energiecampus Leeuwarden B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft: het ontwikkelen van een kleinschalig duurzaam energiepark samen met 6 experimenteerlocaties om nieuwe technieken van duurzame energie opwekking en opslag in de praktijk te kunnen ontwikkelen.

Locatie: voormalige stortplaats Skinkeskâns, Harlingertrekweg 106, 8914 AV Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk

2018-FUMO-0026235.

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 17 september t/m 29 oktober 2018 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 17 september t/m 29 oktober 2018in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl