Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6805Beschikkingen | aanvraagGemeente Leeuwarden Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: FrieslandCampina Consumer Product International B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft verlenging van de beslistermijn: gedeeltelijk renoveren van de bestaande kozijnen in gebouw 16 (Merodestraat).

Locatie: Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Het besluit moet uiterlijk op 23 oktober 2018 zijn genomen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.