Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6804Beschikkingen | aanvraagGemeente Tytsjerksteradiel Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Sonac Burgum B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft verlenging van de beslistermijn: vervangen ketel 3.

Locatie: Damsingel 27, 9262 NB Sumar, gemeente Tytsjerksteradiel.

Het besluit moet uiterlijk op 6 november 2018 zijn genomen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.