Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6803Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Dam Handelsonderneming B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op 6 september 2018.

Betreft: het gedeeltelijk vervangen van de bestaande walbeschoeiing van de insteekhaven.

Locatie: Spikerboor 2, 8491 PA Akkrum, gemeente Heerenveen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.