Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6782

Gepubliceerd op 14 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

duurzaming van agrarische onder- nemingen van jonge landbouwers.

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2018, kenmerk 4.2/2018002120, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

(Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat het huidige budget niet toereikend is voor het honoreren van de positief beoordeelde aanvragen.

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

Het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers, zoals vastgesteld bij besluit van 21 november 2017, kenmerk 5.1/2017003271, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 5551 van 2017, als volgt te wijzigen.

 

Artikel 2 komt te luiden:

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt: € 720.000,-- bestaande uit € 360.000,-- ELFPO-middelen en € 360.000,-- provinciale middelen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

Uitgegeven: 14 september 2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl