Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6780Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Locatie : d' Arcyweg 76, 3198 NA Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : de bouw van nieuwe culverts, nieuwe bordessen, funderingen voor

pipe supports en een keerwand

Aanvraagdatum : 4 september 2018

Zaaknummer : 999996200

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.