Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 6779Overige overheidsinformatieKennisgeving verlengen proceduretermijn Akzo Nobel Chemicals

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Akzo Nobel Chemicals

Locatie : Welplaatweg 12, 3197 KS Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het uitbreiden van de bedrijfstijd ten behoeven van de continuïteit van de

stoomvoorziening

Aanvraagdatum : 25 juli 2018

Verzenddatum : 11 september 2018

Zaaknummer : 999992435

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.