Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 6767Plannen | ruimtelijkWijziging Verordening ruimte ivm plan Spoordonkseweg 52, Oirschot

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 11 september 2018 de ‘Wijziging Verordening ruimte ivm plan Spoordonkseweg 52, Oirschot’ vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB0823Spoordnk-va01.

 

Inhoud

Bestemmingsplan Spoordonkseweg 52 is een bestemmingsplan gericht op het saneren van een glastuinbouwbedrijf en het ter plaatse realiseren van zeven woningen, waaronder een RvR-woning en een omzetting van een bedrijfswoning in een woonbestemming.

 

De locatie valt net buiten de grenzen van het stedelijk gebied in de Verordening ruimte en zou dus als buitengebied moeten worden beschouwd. Hier mogen in principe geen nieuwe woningen worden gerealiseerd. Vaststelling van het bestemmingsplan is daarom alleen mogelijk na een beperkte aanpassing van de grenzen van het stedelijk gebied in de Verordening ruimte o.g.v. art 4.11 Vr.

Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden (o.a. op gebied van kwaliteitsverbetering) en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. Er bestaat dus geen bezwaar tegen medewerking aan het gemeentelijke plan d.m.v. een herbegrenzing.

 

Gelet op het bovenstaande stellen wij voor medewerking te verlenen aan de wijziging van het stedelijk gebied die nodig is t.b.v. dit plan.Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Spoordonkseweg 52 Oirschot’ vaststellen.

 

De vaststelling van de wijziging van de Verordening ruimte zorgt ervoor dat de kaarten van deze verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

’s-Hertogenbosch, 11 september 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA