Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6749

Gepubliceerd op 13 september 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 4 september 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 • 1.

  Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties, wordt voor de looptijd van de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties opgehoogd van € 686.000 naar € 1.672.000. Tevens wordt het einde van de looptijd van het subsidieplafond verlengd naar 31 december 2019.

   

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

  In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt bij ‘meerjarige subsidieregelingen’ het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties gewijzigd:

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  (Einde) looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  WL

  SUB

  Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

  31 december 2019

  1.672.000

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 4 september 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl