Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 6735Beschikkingen | aanvraagBekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen van Enviem Oil Nederland BV voor het kappen van zieke bomen bij depot Nigtevecht.

 

Ontvangstdatum aanvraag: 15 augustus 2018

Locatie: Kanaaldijk Oost 11, Nigtevecht

 

Zaaknummer: 8530799

 

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

 

Heeft u een vraag over deze procedure dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.