Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 6726Overige besluiten van algemene strekkingOpenstelling Subsidieverordening duurzaamheidslening hernieuwbare energie ('zonnelening') gemeente Westerveld 2018

 

De regeling 'zonnelening' is op 1 januari 2014 in werking getreden. De regeling is op 29 januari 2015 en op 3 februari 2016 op details gewijzigd.

 

Voor het jaar 2018 wordt door de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe opnieuw budget voor de regeling 'zonnelening' beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond voor het jaar 2018 voor zonneleningen in de gemeente Westerveld is vastgesteld op € 287.318,--. De uitvoering van de regeling is ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 

U kunt een aanvraag voor een zonnelening vanaf 20 september 2018 indienen. Voor informatie over de regeling en over hoe u een zonnelening kunt aanvragen, verwijzen wij u naar de website http://www.snn.eu/zonnelening/. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van het SNN, telefoonnummer (050) 52 24 924.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

 

mevrouw ing. I.J. Schotanus,

teamleider Subsidies & Inkoop

 

Uitgegeven 13 september 2018