Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6724Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Mariastraat 22-24 (Boumedien, Naus), Reuver, BUS 2018-111

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Mariastraat 22-24, Reuver, kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie K, nummer 664.

Datum ontvangst melding: 23 augustus 2018

Projectcode: LI088900015 BUS-nummer: 2018-111

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49