Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6722Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Rijksweg, Berg en Terblijt, BUS 2018-109

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Rijksweg, Berg en Terblijt, kadastraal bekend gemeente Berg en Terblijt, sectie B, nummer 3240.Datum ontvangst melding: 22 augustus 2018

Projectcode: LI099400581

BUS-nummer: 2018-109

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49