Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6716Plannen | overigProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Graswalseweg ongenummerd in Asperen

Vaststelling besluit bodemsanering

Er is gemeld dat de bodem op de Graswalseweg ongenummerd te Asperen is verontreinigd. Ook is een saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

 

Rechtsmiddelen

Voor het vaststellen van deze besluiten wordt de zogenaamde "verkorte" procedure gevolgd. Dit betekent dat de besluiten niet in ontwerp ter inzage zullen worden gelegd.

Belanghebbenden kunnen reageren op deze kennisgeving.

 

Op verzoek wordt een afschrift van onze besluiten toegezonden. Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011037, zenden naar post@gelderland.nl

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland