Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6702

Gepubliceerd op 12 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Besluit tot bekendmaking van de wijziging van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018

Overwegende dat het gelet op een aanstaande openstelling van de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 tweede tranche gewenst is om geen verdere uitvoering te geven aan de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018, hebben Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten:

 

het subsidieplafond voor de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018, zoals gepubliceerd in het Provinciaal blad nr. 915/2018 gewijzigd vast te stellen op€ 0,- (nihil).

 

Nadere details over de Subsidieregeling herbestemming en sloop Fryslân 2018 zijn te vinden via https://www.fryslan.frl/subsidies/.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

4 september 2018.

 

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl