Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6698Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg ontwerpbesluit Waterwet, Blitterswijckseweg 1 te Broekhuizenvorst, 2018-203148

Gedeputeerde Staten van Limburg  maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Waterwet, ontwerpbesluit

Locatie: Blitterswijckseweg 1, 5871 CD Broekhuizenvorst

Zaaknummer: 2018-203148

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 september 2018 t/m 23 oktober 2018:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak, +31 43 389 76 49

- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 12 september 2018 t/m 23 oktober 2018 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 16 oktober 2018 contact op te nemen met tel. nr. +31 43 389 76 49.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 76 49