Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6696Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, woning te Wittem en schoolgebouw te Wahlwiller, zaaknummer 2018-202780

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming Soorten te verlenen voor de sloop van een woning aan de Oude Heirbaan te Wittem en de sloop van een schoolgebouw aan de Oude Baan te Wahlwiller.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2018-202780.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Provincieloket: tel.nr. +31 43 389 76 49