Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 6684Beschikkingen | aanvraagProvincie Zeeland - Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning ICL-IP Terneuzen

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 5 september 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van ICL-IP Terneuzen, gevestigd aan de Frankrijkweg 6 te Terneuzen. De aanvraag heeft betrekking op een aanpassing van het mainscrubber systeem. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51204844 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180440-01/00201175.