Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 6680Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Stichting Katholieke Universiteit - Comeniuslaan 2 te Nijmegen

Melding Activiteitenbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit de volgende melding hebben ontvangen:

 

Locatie: Comeniuslaan 2 te Nijmegen

Omschrijving: tijdelijk plaatsen van een koelcontainer aan de zijkant van de Aula

Datum ontvangst: 29 augustus 2018

Zaaknummer: W.Z18.108035.02

 

Mogelijkheid tot inzien

De melding kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen