Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6678

Gepubliceerd op 13 september 2018 09:00

Provincie Overijssel – Subsidieplafonds 2018

 

Besluit: dd. 11-09-2018

Kenmerk: 2018/0442966

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 8381

E-mail: H.Coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het subsidieplafond voor 2018 voor de volgende subsidieparagraaf is vastgesteld:

 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

 

Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2019: € 175.000,-.

Onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de provinciale begroting 2019.

Volgorde van behandeling: in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 5 oktober 2018 en moet ontvangen zijn uiterlijk op 22 oktober 2018 voor 17.00 uur.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl