Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6677

Gepubliceerd op 12 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning voor ICL-IP Terneuzen B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan ICL-IP Terneuzen B.V., gelegen aan de Frankrijkweg 6 te Terneuzen een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verwerken van afstromen door middel van destillatie. In de omgevingsvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 13 september 2018 tot en met 25 oktober 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpomgevingsvergunning kunnen tot en met 25 oktober 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunning treedt op 26 oktober 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, medewerker van RUD Zeeland, tel. 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV170521 / 00177134.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl