Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6676

Gepubliceerd op 12 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Zeeland - Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden aan de Finlandweg te Westdorpe, gemeente Terneuzen

Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Beelen Terneuzen B.V. te Westdorpe aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de ontwikkeling van het plangebied tot bedrijventerrein aan de Finlandweg te Westdorpe, gemeente Terneuzen.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 12 september 2018 tot 24 oktober 2018 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Terneuzen.

 

Tot 24 oktober 2018 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl