Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 6676Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden aan de Finlandweg te Westdorpe, gemeente Terneuzen

Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Beelen Terneuzen B.V. te Westdorpe aangevraagde vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

Het betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de ontwikkeling van het plangebied tot bedrijventerrein aan de Finlandweg te Westdorpe, gemeente Terneuzen.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 12 september 2018 tot 24 oktober 2018 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Terneuzen.

 

Tot 24 oktober 2018 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

 

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).