Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2018, 6675Beschikkingen | afhandelingProvincie Zeeland - Verleende reguliere omgevingsvergunning voor Maschem B.V.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan Maschem B.V., gelegen aan de Herbert H. Dowweg 11 te Hoek een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor het wijzigen van het servicegebouw.

 

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 17 oktober 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden kunnen tot en met 17 oktober 2018 tegen deze omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar maken bij de gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, medewerker van RUD Zeeland, tel. 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV180258 / 00193717.