Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2018, 6673Plannen | ruimtelijkWijziging Verordening ruimte ivm plan Wereld van de Efteling 2030, Loon op Zand

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 4 september 2018 de ‘Wijziging Verordening ruimte ivm plan Wereld van de Efteling 2030, Loon op Zand’ vastgesteld. Het planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB0809Efteling-va01.

 

Inhoud

Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 bevat uitbreidingsmogelijkheden voor het attractiepark aan de west- en oostzijde en een nieuwe zuidelijke ontsluiting via de Eftelingsestraat.

Delen van de oostelijke uitbreiding en de zuidelijke ontsluiting vallen samen met het Natuur Netwerk Brabant (NNB) in de Verordening ruimte Noord-Brabant (Vr). Hier moet een bestemming gericht zijn op behoud en ontwikkeling van natuur, zodat de nieuwe bestemmingen hiermee in strijd zijn. Daarnaast is de Efteling een dusdanig grootschalige en intensieve voorziening, dat deze in de Verordening is voorzien van de aanduiding integratie stad-land. De uitbreiding aan de oostzijde valt hier nog buiten.

De Verordening ruimte kent mogelijkheden om deze grenzen onder voorwaarden aan te passen. Het plan voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden en er worden verder geen provinciale belangen geschaad. In de wijzigingsverordening wordt daarom de aanpassing van het Natuur Netwerk Brabant en het uitbreiden van de aanduiding integratie stad-land geregeld. Hierdoor sluiten de kaarten van de verordening en het bestemmingsplan goed op elkaar aan en kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ vaststellen.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nlhttp://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.VrNBHB0809Efteling-va01

 

’s-Hertogenbosch, 4 september 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA