Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 6670Beschikkingen | afhandelingGemeente Opsterland Locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet Luchtvaart

Verleend: een locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder kenmerk 2018-FUMO-0028836.

Betreft: een ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen met een Micro Light Airoplane voor 12 vluchtdagen voor de periode van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019.

Locatie: weiland nabij Lang’ein 11 in Langezwaag.

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit van 1 september t/m 12 oktober 2018 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.