Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6669

Gepubliceerd op 13 september 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Besluit: 11 september 2018

Kenmerk: 2018/0442966

Inlichtingen bij: H. Coskun

Telefoon: 038 499 8381

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 als volgt is gewijzigd:

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017

Artikel I

Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2018

De titel van paragraaf 6.18 komt als volgt te luiden: Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2019

 

Artikel 6.18.2 Criteria:

Sub c wordt toegevoegd:

 

 • c.

  als sprake is van een bestaand jaarlijks cultuur- of sportevenement dan vindt deze plaats in 2019, een periodiek terugkerend cultuur- of sportevenement vindt plaats in 2019 of 2020.

Artikel 6.18.4 Subsidiable kosten

In de titel wordt ‘subsidiable’ vervangen door: subsidiabele

Artikel 6.18.5 Indieningstermijn aanvraag

In lid 1 wordt ’16 oktober 2017’ vervangen door: 5 oktober 2018

 

en ‘6 november 2017’ vervangen door: 22 oktober 2018

Artikel 6.18.6 Aanvullende stukken bij de aanvraag tot subsidieverlening

‘2018’ wordt vervangen door: 2019

Artikel 6.18.10 Weigeringsgronden

In sub a wordt:

 

 • -

  achter ‘aanvraag voor’ toegevoegd: een evenement dat betrekking heeft op

 • -

  achter ‘rommelmarkt,’ toegevoegd: avondvierdaagse,

 • -

  achter ‘4 mei-herdenking,’ toegevoegd: 5-meiviering,.

Aan sub c wordt de volgende toelichting toegevoegd:

 

Toelichting: Het gaat om de totale begrote kosten van het gehele evenement, inclusief de kosten die zijn begroot voor bijvoorbeeld de voorbereiding of verbetering van het evenement.

Artikel II

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl