Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6655

Gepubliceerd op 10 september 2018 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Bruchterweg 88 W A3 in Hardenberg

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 15 juni 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De aanvraag gaat oververvanging van4 silo's voor de locatie Bruchterweg 88 W A3 in Hardenberg en wordt behandeld volgens de reguliere procedure.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om de beslistermijnvoor deze aanvraag, met 6 weken te verlengen. Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Voor meer informatie over de procedure en het toesturen van documenten kunt u telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl