Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 6648Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: bouw loods aan achterzijde van hal B

Locatie: Rockwool B.V., Industrieweg 15, 6045 JG Roermond

Datum aanvraag: 30 augustus 2018

Zaaknummer: 2018-205305

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.  

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12